E-learning

Arbejde under spænding (L-AUS)

VORES L-AUS KURSUS ER OPDATERET EFTER DE NYE BESTEMMELSER

Tag vores interaktive e-learning kursus i L-AUS hvor og når det passer dig bedst!

KURSET ER TIL DIG, DER ...

 • Ønsker en instruktion i L-AUS med henblik på at undgå ulykker i forbindelse med udførslen af arbejdet 
 • Ønsker en instruktion, som tager udgangspunkt i de nyeste regler på elområdet
 • Ønsker at efterleve lovkravet om instruktion i L-AUS, som skal ske
  “med passende mellemrum og i nødvendigt omfang” 
 • Ønsker at sikre et optimalt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på den udførendes sikkerhed 

PRAKTISK INFO

Pris: 575,- ekskl. moms

Varighed: 1,5-2,5 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

HVAD ER L-AUS?

L-AUS er en forkortelse for lavvolt – arbejde under spænding. Kurset omhandler altså arbejde under spænding til og med 1.000 volt AC (vekselspænding) og 1.500 volt DC (jævnspænding). 

DIT UDBYTTE VED KURSET:

Med vores kursus bliver du i stand til at udføre arbejde under spænding (L-AUS) på el-installationer i henhold til DS/EN 50110-1. 
Derudover opnår du følgende:

 • Forståelse for kravene i DS/EN 50110-1 i forhold til arbejde under spænding (L-AUS)
 • Du bliver i stand til at foretage de nødvendige vurderinger for foranstaltninger i forbindelse med L-AUS arbejde
 • Du bliver orienteret omkring relevante lovkrav i DS/EN 50110-1
 • Du bliver i stand til at efterse og vurdere behov for godkendt udstyr før arbejdet igangsættes
 • Du lærer at anvende udstyr til arbejde under spænding (L-AUS)

HVOR OFTE SKAL MAN TAGE ET L-AUS KURSUS?

Bestemmelserne angiver, at du som sagkyndig elektriker/elinstallatør skal instrueres periodisk og i nødvendigt omfang. Det betyder, at du skal tage kurset regelmæssigt med intervaller, som sikrer, at dine kvalifikationer vedligeholdes, og at du kan udføre arbejdet uden risici for ulykker. Det er op til den enkelte at vurdere, hvor ofte det er nødvendigt at få repeteret instruktionen til arbejde under spænding – men sker der en ulykke som resultat af for sjælden instruktion, vil det få konsekvenser for den ansvarlige virksomhed.    

HVEM SKAL TAGE ET L-AUS KURSUS?

Kurset er relevant for elektrikere og montører i elinstallatørvirksomheder, som udfører arbejde på elinstallationer under spænding, samt for teknikere som arbejder på maskinanlæg under spænding.

KURSET LEVER OP TIL DE NYE REGLER PÅ ELOMRÅDET

Der er for nylig kommet nye regler på elmområdet: pr. 1. juli 2019 afløste bestemmelserne i DS/EN 50110-1 nemlig kapitel seks i stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder, at L-AUS kurser udarbejdet efter kapitel seks i stærkstrømsbekendtgørelsen er forældet. Vi har derfor skrottet vores gamle kursus og lanceret et nyt, inspirerende kursus, som løbende inddrager kursisten i interaktive quizzer.